Inspekcja EkoDom – Pompa ciepła gruntowa – c.o. + c.w.u.

Lokalne Spoółdzielnie Energetyczne
Show Order Summary
550,00 zł
Product Subtotal
Inspekcja EkoDom – Pompa ciepła powietrzna – c.o. + c.w.u. / c.o.  × 1 550,00 
Subtotal 550,00 
Total 550,00  (zawiera 102,85  23%)

Informacja o zamawiającym

Szczegóły płatności

Polska

Płatność

 • Administratorem danych osobowych jest mElements S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-850 przy ul. Prostej 18   Dowiedz się więcej
  Dane osobowe podane przez Kupującego zostaną wykorzystane przez mElements S.A.w celu realizacji transakcji płatniczej.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez mElements S.A. jest umowa o świadczenie usługi „Integratora Płatności „Paynow””.
  Dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:
  • instytucji upoważnionych do przetwarzania danych, w ramach nadzoru nad mElements S.A. np. KNF, UOKiK;
  • podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie danych przy wykonywaniu usług na naszą rzecz.
  Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat po rozwiązaniu umowy przez którąś ze stron (na wypadek sporu sądowego). Po upływie powyższych okresów, mElements zanonimizuje dane osobowe.
  Kupujący ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych, ich przeniesienia, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Kupujący ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie uodo.gov.pl . Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji płatności, a brak podania danych może skutkować odrzuceniem płatności.
  Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez mElements znajdziesz w Polityce prywatności
  Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik mElements S.A, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@melements.pl

Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia zamówienia, ułatwienia korzystania ze strony internetowej oraz innych celów opisanych w naszej polityka prywatności.

Twoje zamówienie

Produkt Kwota
Inspekcja EkoDom – Pompa ciepła powietrzna – c.o. + c.w.u. / c.o.  × 1 550,00 
Kwota 550,00 
Łącznie 550,00  (zawiera 102,85  23%)
Zapis do bazy kandydatów Lokalnych Spółdzielnii Energii EkoDom
Zapis do bazy kandydatów Lokalnych Spółdzielni Energetycznych. Jest to oferta dla gospodarstw rolnych i mieszkanców wsi i obszarów podmiejskich o rachunkach za prąd poniżej 8 tys. zł rocznie.
60,00 
Kontakt

  Skontaktuj się z naszymi doradcami

  Administratorem Twoich danych osobowych jest DOEKO Group sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach (32-086), pod adresem: ul. Warszawska 126a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000627191, NIP: 9452196242, REGON: 364913709. Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdują się w Polityce Prywatności
  Newsletter