OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez DOEKO GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Węgrzcach, zwaną dalej Administratorem, do spółek: Lokalne Spółdzielnie Energetyczne sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach, Bolton Electric sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach oraz Krajową Agencję Społeczności Energetycznych z siedzibą w Węgrzcach (dalej: Spółki), a także podmiotów z nimi współpracujących, w tym pozostałych Spółdzielni energetycznych (dalej: Podmioty współpracujące).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, Spółki i Podmioty współpracujące udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych (przedstawiania ofert oraz informacji handlowych) dotyczących produktów i usług własnych Spółek, a także podmiotów z nimi współpracujących.

Niniejszym wyrażam zgodę na przesyłanie przez Administratora, Spółki i Podmioty współpracujące na udostępniony przeze mnie adres e-mail ofert oraz informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).).

Niniejszym wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny przez Administratora, Spółki i Podmioty współpracujące na podany przeze mnie numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego oraz przedstawienia informacji handlowej dotyczącej produktów i usług własnych Administratora, Spółek, a także podmiotów z nimi współpracujących.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, Spółki i Podmioty współpracujące udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych (przedstawiania ofert oraz informacji handlowych) dotyczących produktów i usług podmiotów ściśle współpracujących ze Spółkami i Podmiotami współpracującymi świadczących usługi takie, jak: instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe, urządzenia do pozyskiwania biogazu, biomasy i wodoru, podmioty zajmujące się handlem lub obrotem energią elektryczną, podmiotom oferującym rozwiązania elektromobilności i pozyskiwania gruntów.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w każdym czasie mogę wycofać udzielone zgody.

Kontakt

    Skontaktuj się z naszymi doradcami

    Administratorem Twoich danych osobowych jest DOEKO Group sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach (32-086), pod adresem: ul. Warszawska 126a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000627191, NIP: 9452196242, REGON: 364913709. Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdują się w Polityce Prywatności
    Newsletter