Sposób na tańszy prąd

Czym są Lokalne Spółdzielnie Energetyczne?

LSE to innowacyjny model produkcji i dystrybucji energii, który stawia na współpracę i lokalne zaangażowanie społeczności. Kluczowym celem lokalnych spółdzielni energetycznych jest demokratyzacja dostępu do energii, co przekłada się na znaczące obniżenie kosztów zakupu energii dla jej członków oraz generowanie wyższych przychodów dla wytwórców.

FINANSOWANIE OZE
ze środków Unijnych

 

Sposób na sfinansowanie inwestycji z grantów oraz ze środków KPO dla członków spółdzielni.

Lokalne Spółdzielnie Energetyczne (LSE) mają dostęp do szerokiej gamy dotacji, programów grantowowych oraz pożyczek, które są kluczowe dla rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Dzięki bogatej ofercie wsparcia finansowego, LSE mogą efektywnie obniżać swoje koszty operacyjne oraz zwiększać efektywność energetyczną.

 

  • Wysoka Kwota Wsparcia: Możliwość uzyskania finansowania do 10 mln złotych, które pomogą w realizacji ambitnych projektów OZE.
  • Niskie Oprocentowanie: Konkurencyjne stawki procentowe pożyczek, które minimalizują koszty finansowania.
  • Elastyczne Warunki Spłaty: Opcje spłaty dostosowane do potrzeb i możliwości finansowych LSE, w tym możliwość uzyskania karencji w spłacie, co daje więcej czasu na stabilizację finansową przed rozpoczęciem regularnych spłat.

Dla przedsiębiorców

Lokalne Spółdzielnie Energetyczne (LSE) oferują przedsiębiorcom unikalną możliwość handlu energią w ramach społeczności lokalnej. Jako członek LSE, możesz kupować energię po niższych cenach, co bezpośrednio obniża Twoje koszty operacyjne. Co więcej, masz także możliwość sprzedawania nadwyżek wyprodukowanej energii innym członkom spółdzielni, co otwiera dodatkowe ścieżki zarobku.

Rolnicy z dużym gospodarstwem

Mogą skorzystać z LSE poprzez instalację technologii odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne czy turbiny wiatrowe na swoich gruntach. Udział w spółdzielni nie tylko umożliwia im zredukowanie rachunków za energię, ale także skorzystania z dotacji, co stwarza możliwość dodatkowych dochodów z tytułu sprzedaży wyprodukowanej energii, co jest szczególnie wartościowe w latach mniejszych dochodów z produkcji rolnej.

Gminy Wiejskie i Wiejsko-Miejskie

JST nie tylko oszczędzają na prądzie ale mogą również czerpać korzyści z LSE poprzez lepsze zarządzanie lokalnymi zasobami energetycznymi, co prowadzi do większej niezależności i bezpieczeństwa energetycznego. Spółdzielnie te mogą również sprzyjać lokalnemu rozwojowi, tworząc miejsca pracy i promując zaangażowanie społeczne w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wpływ LSE na społeczności lokalne

Jest nieoceniony, ponieważ oprócz bezpośrednich korzyści finansowych, spółdzielnie te przyczyniają się do wzrostu świadomości ekologicznej, promowania zrównoważonego stylu życia oraz poprawy ogólnej jakości życia na obszarach, gdzie są one obecne. Wszystkie te aspekty są kluczowe dla budowania odpornych i samowystarczalnych społeczności, gotowych stawić czoła przyszłym wyzwaniom energetycznym i klimatycznym.

Olga Poros-Zielińska

Team Leader działu sprzedaży

+48 12 446 42 97

Jeśli potrzebujesz pomocy w dołączeniu lub masz pytania techniczne zapraszam do kontaktu.

Zapisz się na newsletter i odbierz DARMOWY poradnik

„Jak oszczędzić na prądzie
nawet do 50% dzięki Lokalnym
Spółdzielniom Energetycznym”

Członkowie Lokalnych Spółdzielni Energetycznych otrzymują certyfikat potwierdzający bycie członkiem zrównoważonej społeczności

Kontakt

    Skontaktuj się z naszymi doradcami

    Administratorem Twoich danych osobowych jest DOEKO Group sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach (32-086), pod adresem: ul. Warszawska 126a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000627191, NIP: 9452196242, REGON: 364913709. Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdują się w Polityce Prywatności
    Newsletter