Formularz reklamacji
  Działając w imieniu własnym składam reklamację związaną z realizacją usługi polegającej na (proszę dokładnie opisać na czym polegała usługa):

  wykonanej dnia:

  Informuję, że zawarta umowa została wykonana w sposób nieprawidłowy. Uchybienia w sposobie wykonania umowy polegają na(należy dokładnie wskazać i opisać na czym polegały uchybienia w jakości wykonanej usługi):

  Opisane przeze mnie nieprawidłowości potwierdzają następujące dowody, które załączam do niniejszego pisma (należy przedstawić dowody, potwierdzające nieprawidłowe wykonanie usługi – opcjonalnie może być to dokumentacja fotograficzna, oświadczenia świadków itp.):

  W związku z powyższym żądam (należy wskazać żądanie, np. obniżenie ceny, ponowne wykonanie usługi).:
  Administratorem Twoich danych osobowych jest DOEKO Group sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach (32-086), pod adresem: ul. Warszawska 126a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000627191, NIP: 9452196242, REGON: 364913709. Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdują się w Polityce Prywatności

  Zapisz się na newsletter i odbierz DARMOWY poradnik

  „Jak oszczędzić na prądzie
  nawet do 50% dzięki Lokalnym
  Spółdzielniom Energetycznym”

  Członkowie Lokalnych Spółdzielni Energetycznych otrzymują certyfikat potwierdzający bycie członkiem zrównoważonej społeczności

  Kontakt

   Skontaktuj się z naszymi doradcami

   Administratorem Twoich danych osobowych jest DOEKO Group sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach (32-086), pod adresem: ul. Warszawska 126a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000627191, NIP: 9452196242, REGON: 364913709. Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdują się w Polityce Prywatności
   Newsletter