Dziękujemy za rejestrację w newsletterze.

Sprawdź swojego maila. 

Jeśli mail nie dotarł w ciągu kilku minut – sprawdź folder “spam”. Jeśli dodasz nasz adres mailowy do książki adresowej na swoim komuterze, to kolejne maile trafią bezpośrednio na Twoją skrzynkę mailową)

Kontakt

    Skontaktuj się z naszymi doradcami

    Administratorem Twoich danych osobowych jest DOEKO Group sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach (32-086), pod adresem: ul. Warszawska 126a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000627191, NIP: 9452196242, REGON: 364913709. Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdują się w Polityce Prywatności
    Newsletter