Rosnące Zainteresowanie Lokalnymi Spółdzielniami Energetycznymi: Wypowiedź Dyrektora KOWR Henryka Smolarza na Kongresie Społeczności Energetycznych

Rosnące Zainteresowanie Lokalnymi Spółdzielniami Energetycznymi: Wypowiedź Dyrektora KOWR Henryka Smolarza na Kongresie Społeczności Energetycznych

Podczas trwającego kongresu społeczności energetycznych, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), Pan Henryk Smolarz, wygłosił istotną wypowiedź, w której podkreślił znaczenie lokalnych spółdzielni energetycznych (LSE) oraz ich rolę w kształtowaniu...
Kontakt

    Skontaktuj się z naszymi doradcami

    Administratorem Twoich danych osobowych jest DOEKO Group sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach (32-086), pod adresem: ul. Warszawska 126a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000627191, NIP: 9452196242, REGON: 364913709. Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdują się w Polityce Prywatności
    Newsletter